Начало

         Уважаеми настоящи и бъдещи възпитаници и родители  на  ДГ „В. и Х. Папазян” гр. Сливен, представяме  ви кратка история на нашата детска градина.

         Детска градина „Вержин и Хаик  Папазян” е открита на 10. ХI. 1977г.  под името ЦДГ „Детелина”. В изграждането и обзавеждането й  средства влага родолюбивият сливенец, живеещ във Виена – г-н Гарбис Папазян. Той е  скъп гост при откриването на детското заведение.

          ЦДГ „Детелина” започва работа с 6 групи и  над 240 деца. Пръв директор е Мария Костадинова, а също и  13 учители и 17 души  помощен  персонал. През този период това е единствената ДГ за новостроящите се квартали „Българка „ и „Сини Камъни”. За да се удовлетворят нарастващите потребности на града ни през 1978 г. е открит Филиал към ДГ в 10 бл. на кв.  „С. камъни” , а през 1983г. и в бл.1 на съшия квартал. Така групите се увеличават с още 4 и това е детската градина с най-много групи в града ни през този период.  През периода 1992 – 1999 филиалите са закрити.

         През 1992 г. по желание на Дарителя и с решение на Общ. съвет, на тържествен водосвет ЦДГ „Детелина” се преименува на имената на родителите на дарителя  - Вержин и Хаик  Папазян. От този момент и до сега  детската градина поддържа непрекъсната връзка с г-н Гарбис Папазян, която се изразява  в кореспонденция и различни инициативи от наша страна и дарителска дейност от страна на г-н Папазян. 

       През 1996г.  към детската градина се откриват полудневни  групи  в близките училища  ОУ "П. Хитов"  и  СУ "Й. Йовков", а през 2014 е открита една група, в последствие още една, в съседната до детската градина Ясла 15. През 2021 година е закрита полудневната група в ОУ "Панайот Хитов".
Днес в детска градина  „В. и Х. Папазян”се отглеждат над 240 деца в 8 целодневни и една полудневна група. За тях с любов се грижи 40 членен персонал от учители, помощник-възпитатели, помощник на учителя,  медицинска сестра, психолог, ресурсен учител, логопед, готвачи  и друг персонал. Педагогическият екип в детската  градина има амбицията да осигури най-добрите  условия на децата да изживеят пълноценно своето детство, да утвърждава и насърчава развитието на техните  знания, умения и отношения,  които ще са  им необходими в бързо променящата се действителност.

          Желаем на нашите деца  много здраве и най-щастливото детство на света!