За нас

Директор - Галина Николова

Счетоводител - Виолета Йорданова

Главен учител – Павлина Георгиева

Учител по музика – Живка Захариева

Касиер-домакин - Мария Колева

ЗАС -  Марияна Тачева

Медицинска сестра - Йорданка Балездрова

Групи

I гр. - централна сграда

учители – Ангелина Мангърова, Ефросина Георгиева

Пом.възпитател – Елена Болградова

Iя гр. – филиал Ясла 15

учители: Стефка Тодорова, Илиана Димитрова

Пом.възпитател –  Надя Содаджиева

II-rа  гр. - учители:

 Йорданка Петрова, Мария Коева

Пом.възпитател – Янка Желева

II-ра "я" гр. - филиал Ясла 15

учители: Радостина Иванова, Галя Кьнева

Пом.възпитател – Марияна Димитрова

III гр. – учители:

Гинка Станева, Станимира Маркова

Пом.възпитател – Диана Георгиева

III гр. – учители –

Нели Стоянова, Виктория Роякова

Пом.възпитател - Росица Маринова

IV гр. Учители:

Павлина Георгиева, Нели Динева

Пом.възпитател – Антония Стоянова

IV "а" гр. Учители:

Светлана Досева, Радина Радилова

Пом.възпитател – Недка Рачева

ПДГ  - VII ОУ – ПГ – 5 и 6 г. - учител – Венета Петрова

ПДГ  -  X СУ – ПГ – 5 и 6 г. учител – Kатя Ангелова

Готвач - Светлана Анастасова

Кухненски работник - Василка Лилова и Анка Бонева

Работник по поддръжката - Михаил Михалев

Логопед  ст. учител Ивилия Папазян