За нас

Директор - 

Счетоводител - Захарина Стойкова

Главен учител –  Катя Ангелова

ЗАС - Мария Колева

Касиер-домакин - Марияна Тачева

Медицинска сестра - Йорданка Балездрова

Технолог по храните - Антония Стоянова

Групи

I-а  гр. - централна сграда 

Учители -  Мария Коева, Катя Ангелова

Пом.възпитател – Донка Василева

I "я" гр. - филиал Ясла 15

учители: Галя Кьнева, ...................

Пом.възпитател – Марияна Димитрова

II гр. – учители:

Гинка Станева, Станимира Маркова

Пом.възпитател – Диана Георгиева

II "а"гр. – учители:

Нели Стоянова,  Виктория Роякова

Пом.възпитател - Росица Василева

III гр. Учители:

Нели Динева, Цветелина Влахова

Пом.възпитател – Радка Жечева

III "а" гр. Учители:

Светлана Досева, Радина Радилова

Пом.възпитател – Недка Рачева

IV та гр. - централна сграда, учители:

Ефросина Георгиева, Радостина Иванова

Пом.възпитател – Елена Болградова

IV та "я" гр. – филиал Ясла 15, учители:

 Илиана Димитрова, Теодора Панайотова

Пом.възпитател –  Надя Содаджиева

 ПДГ  -  X СУ,  5 и 6 г. учител Венцислава Низамова

Готвач - Светлана Анастасова

Помощник готвач - Мими Вчлчева

Кухненски работник - Василка Лилова 

Работник по поддръжката - Михаил Михалев

Логопед  ст. учител Ивилия Папазян
Ресурсен учител - Стефка Михайлова

Психолог -  Красимира Златева /Иванна Христова/

Помощник на учителя - Янка Събева