За нас

Директор - Галина Николова

Счетоводител - Захарина Стойкова

Главен учител –  Катя Ангелова

ЗАС - Мария Колева

Касиер-домакин - Марияна Тачева

Медицинска сестра - Йорданка Балездрова

Технолог по храните - Антония Стоянова

Групи

I гр. – учители:

Гинка Станева, Станимира Маркова

Пом.възпитател – Диана Георгиева

I "а"гр. – учители –

Нели Стоянова,  Виктория Роякова

Пом.възпитател - Росица Василева

II гр. Учители:

Нели Динева, Венета Петрова

Пом.възпитател – Радка Жечева

II "а" гр. Учители:

Светлана Досева, Станимира Драганова

Пом.възпитател – Недка Рачева

III та гр. - централна сграда

учители –  Ефросина Георгиева, Радостина Иванова

Пом.възпитател – Елена Болградова

III та "я" гр. – филиал Ясла 15

учители:  Илиана Димитрова, Теодора Панайотова

Пом.възпитател –  Надя Содаджиева

IV та  гр. - централна сграда 

Учители -  Мария Коева, Катя Ангелова

Пом.възпитател – Донка Василева

IV-та "я" гр. - филиал Ясла 15

учители: Галя Кьнева, Росица Стойчева

Пом.възпитател – Марияна Димитрова

ПДГ  - VII ОУ – 5 и 6 г. - учител – Венцислава Низамова

ПДГ  -  X СУ 5 и 6 г. учител – Цветелина Влахова

Готвач - Светлана Анастасова

Помощник готвач - Мими Вчлчева

Кухненски работник - Василка Лилова 

Работник по поддръжката - Михаил Михалев

Логопед  ст. учител Ивилия Папазян
Ресурсен учител - Стефка Михайлова

Психолог -  Красимира Златева /Иванна Христова/

Помощник на учителя - Янка Събева