Групи 

Група "Ежковци"

I гр. 3г.  - учители :

Катя Ангелова - главен учител, Мария Коева - ст. учител

Пом.възпитател – Донка Василева

FB страница на групата

Група "Звездица", Филиал Ясла 15

I гр.- 3г. - учители:

Галя Кънева - учител, 

Помощник - възпитател Марияна Димитрова

FB страница на групата

Група "Малките лъвчета"

II- ра гр. 4 г.- учители:

Гинка Станева - ст. учител , Станимира Маркова - учител

Пом.възпитател – Диана Георгиева

FB страница на групата

Група "Мечо Пух"

II-ра „а”  гр. - 4г., - учители:

Нели Стоянова - учител, Виктория Роякова - учител

Пом.възпитател - Росица Маринова

FB страница на групата

Група "Пчелица"

III " а " гр – 5 г. ,  учители:

Светлана Досева - учител, Радина Радилова - учител

Пом.възпитател – Недка Рачева

FB страница на групата

Група "Малките сладури"

III гр. –  5г. учители:

Нели Динева - ст. учител, Цветелина Влахова - учител

Пом.възпитател – Радка Жечева

FB страница на групата

 

Група "Слънчице"

IV гр. 6г.– учители:

 Ефросина Георгиева - ст. учител, Радостина Иванова - учител

Пом.възпитател – Елена Болградова

FB страница на групата

Група "Смехоранчета", Филиал Ясла 15

IV я гр. -  6г.  – учители :

Илиана Димитрова - ст. учител, Теодора Панайотова - учител

Пом.възпитател –  Надя Содаджиева

FB страница на групата

Полудневна подготвителна група към X СУ

учител: Венцислава Низамова -  учител

FB страница на групата