Групи 

 

Група "Слънчице"

I гр. 3г.– учители:

Ангелина Мангърова - ст. учител, Ефросина Георгиева - ст. учител

Пом.възпитател – Елена Болградова

FB страница на групата

 

Група "Смехоранчета", Филиал Ясла 15

I я гр. -  3г.  – учители :

Стефка Тодорова - ст. учител, Илиана Димитрова - ст. учител

Пом.възпитател –  Надя Содаджиева

FB страница на групата

 

Група "Ежковци"

II гр. 4г.  - учители :

 Йорданка Петрова - ст. учител, Мария Коева - учител

Пом.възпитател – Янка Желева

FB страница на групата

 

Група "Звездица", Филиал Ясла 15

II гр. - учители:

Мима Павлова - учител, Галя Кънева - учител

Помощник - възпитател Марияна Димитрова

FB страница на групата

 

Група "Малките лъвчета"

III- та гр. 5 г.- учители:

Гинка Станева - ст. учител , Станимира Маркова - учител

Пом.възпитател – Диана Георгиева

FB страница на групата

 

Група "Мечо Пух"

III „а”  гр. - 5г., - учители:

Нели Стоянова - учител, Станимира Драганова - учител

/Виктория Роякова - учител/

Пом.възпитател - Росица Маринова

FB страница на групата

 

Група "Пчелица"

IV " а " гр – 6 г. ,  учители:

Светлана Досева - учител, Радостина Иванова - учител

/Радина Радилова - учител/

Пом.възпитател – Недка Рачева

FB страница на групата

 

Група "Малките сладури"

VI гр. –  6г. учители:

Павлина Георгиева - гл. учител, Нели Динева - ст. учител

Пом.възпитател – Антония Стоянова

FB страница на групата

 

Полудневна подготвителна  група към VII OУ

учител: Венета Петрова - ст. учител

FB страница на групата

 

Полудневна подготвителна група към X СУ

учител: Катя Ангелова - ст. учител

FB страница на групата