Уважаеми родители!


Приемът на деца в Детска градина „Вержин и Хаик Папазян“, родени през 2015 година ще започне от 03.09 и ще продължи  до 15.09.2018г. включително.
Децата ще бъдат приети в две групи. Едната в централната сграда, а другата във филиала в 15 Ясла, която се намира в съседство с детската градина. Разпределението е на случаен принцип.

Учителки в централната сграда ще бъдат Агелина Мангърова и Ефросина Георгиева, а във Филиала  Илияна Димитрова и Стефка Тодорова. Децата които са посещавали ясла и не са отсъствали през летния период се прехвърлят с всички медицински документи, и нови изследвания няма да се правят, ако документите са редовни.
На децата , които не са посещавали детско заведение и идват от къщи,  трябва да се направи медицинско, което родителите  могат да получат от служителите в детската градина, които осъществяват записването им.

Деца, които не са постъпили до 15.09. 2018г.  в детската градина, отпадат от класирането, а техните места се обявяват в електронната система отново.
За информация, звънете на телефона на детската градина 044/ 66 71 48


Галина Николова - директор на ДГ "В. и Х. Папазян"

 

 Регистрацията на заявления за прием на деца  родени през 2015 година ще започне през месец април 2018 година. Регистрацията се извършва на  адрес:  https://priem.sliven.bg/

За всички други деца, могат да се  подават заявления целогодишно при обявени свободни места.