Уважаеми родители!

Регистрацията на заявления за прием на деца  родени през 2016 година ще започне през месец април 2019 година. Регистрацията се извършва на  адрес:  https://priem.sliven.bg/

За всички други деца, могат да се  подават заявления целогодишно при обявени свободни места.


Приемът на деца в Детска градина „Вержин и Хаик Папазян“, родени през 2016 година ще започне от 02.09. 2019  и ще продължи  до 13.09.2019г. включително.


Децата ще бъдат приети в две групи в централната сграда. Разпределението е на случаен принцип.

Учителки  на I гр. ще бъдат Нели Динева и Павлина Георгиева, а на I a гр. Светлана Досева и Радостина Иванова. Децата които са посещавали ясла и не са отсъствали през летния период се прехвърлят с всички медицински документи. За тези деца нови изследвания няма да се правят, ако документите са редовни.
На децата , които не са посещавали детско заведение и идват от къщи,  трябва да се направи медицинско, което родителите  могат да получат от служителите в детската градина, които осъществяват записването им.

Деца, които не са постъпили до 13.09. 2019г.  в детската градина, отпадат от класирането, а техните места се обявяват в електронната система отново.
За информация, звънете на телефона на детската градина 044/ 66 71 48


Галина Николова - директор на ДГ "В. и Х. Папазян"