Профил на купувача

Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по  схеми за предоставяне на плодове и на мляко, и млечни продукти в ДГ "В. и Х. Папазян" - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко".

Дата на публикуване: 15.04.2019 г.

Обява по схема "Училищен плод"

Обява по схема "Училищно мляко"

Заповед за доставчик по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вержин и Хаик Папазян”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

http://sliven.bg/index.csp?f=5571-2019-001

 

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вержин и Хаик Папазян” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Дата на публикуване: 06.02.2018 г.

http://www.sliven.bg/index.csp?f=5571-2018-001