Профил на купувача

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вержин и Хаик Папазян“, по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 3 „Пилета и пилешки разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, консерви” и Обособена позиция № 5 „Бакалия”

 

Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП.pdf  - 17.02.2020 г., 16:10:11 часа

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf - 17.02.2020 г., 16:10:13 часа

Технически спецификации.pdf - 17.02.2020 г., 16:10:15 часа

Проект на договор.pdf - 17.02.2020 г., 16:10:20 часа

Образци.docx - 17.02.2020 г., 16:11:05 часа

Образец 3_1.xls - 17.02.2020 г., 16:11:10 часа

Образец 3_2.xls - 17.02.2020 г., 16:12: 11 часа

Образец 3_3.xls - 17.02.2020 г., 16:13:15 часа

Образец 3_4.xls - 17.02.2020 г., 16:14:20 часа

Образец 3_5.xls - 17.02.2020 г., 16:15:13 часа

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf - 17.02.2020 г., 16:16:17 часа

Протокол от работата на комисията  - 26.03.2020 г., 14:07:38 часа

Договор и приложения за обособена позиция № 1 - 13.05.2020 г., 15:55:25 часа

Договор и приложения за обособена позиция № 2  - 13.05.2020 г., 15:55:32 часа

Договор и приложения за обособена позиция № 3  - 13.05.2020 г., 15:55:38 часа

Договор и приложения за обособена позиция № 4   - 13.05.2020 г., 15:56:12 часа

Договор и приложения за обособена позиция № 5  - 13.05.2020 г., 15:56:28 часа

СЪОБЩЕНИЕ - 01.07.2020г., 11:33:25 часа

 

Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по  схеми за предоставяне на плодове и на мляко,

и млечни продукти в ДГ "В. и Х. Папазян" - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко".

Дата на публикуване: 15.04.2019 г.

Обява по схема "Училищен плод"

Обява по схема "Училищно мляко"

Заповед за доставчик по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вержин и Хаик Папазян”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

http://sliven.bg/index.csp?f=5571-2019-001

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вержин и Хаик Папазян” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Дата на публикуване: 06.02.2018 г.

http://www.sliven.bg/index.csp?f=5571-2018-001