Обществен съвет

 

ПРАВИЛНИК         icon_pdf

 

Протоколи на ОС - 2016-2017г.

Заповед

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Протокол № 5

Протоколи на ОС - 2017-2018г.

Протокол № 1 - Заседание на ПС

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Протоколи на ОС - 2018-2019г.

Заповед

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Протокол № 5