Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП

 

На 15.10.2019 г. БНК – ОМЕП проведе Национална кръгла маса в Чешкия център на ул. „Г.С.Раковски”-100, София, по повод 30 години от приемане на Конвенцията за правата на детето.

         Поздравление направи Дагмар Остранска, директор на Чешкия център. Показа се връзката между създаването на Световната организация ОМЕП през 1948 г. в Прага и удовлетворението от съвременните ползотворни контакти на Чешкия център с БНК – ОМЕП.

         Гостите на Форума бяха: Христо Георгиев – гл. секретар на Националната Комисия на България за ЮНЕСКО, Мария Янкова – УНИЦЕФ, Силвия Трендафилова – от ДАЗД, представител на председателя д.ик.н. Янка Такева от СБУ, Белла Динкова от НМД, Цветелина Цветанова от Балкански институт за устойчиво развитие, Светла Димитрова , началник отдел на РУО – София, Иван Йовчев, ст. експерт на предучилищно образование на РУО – София и Радослава Загорова и София Бахудейла от Каритас. Гостите и участниците с презентации получиха грамоти.

         Детска градина „ В. и Х. Папазян”- гр. Сливен взе участие в Национална кръгла маса: „Гласът на детето - доверие, разбиране, подкрепа”, с интересни практики от дейността на детската градина -  с три рисунки участваха децата от група „ Ежковци”, както и с написване на три есета от учителките Катя Ангелова, Радостина Иванова и Ефросина Георгиева, а г-жа Мария  Коева, старши учител в ДГ "Папазян" представи презентация на тема „Златната рибка на детството“ .

         На базата на презентацията, с която участва в кръглата маса, г –жа Коева подготви статия, която ще бъде публикувана в сп. „Дом, дете, детска градина”.

         Интерес към изследването, което бе представено на кръглата маса, проявиха от Социологическа агенция „Глобал Метрикс“ ЕООД.